Nyheter

Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

 • Natenbadet

  Nu kan du bada vid Natenbadet

  18 augusti 2017 Nya vattenprover visar att badvattnet vid Natenbadet är fritt från bakterier och det är fritt fram att bada där igen. Mer information om vattenprovernaa finns på webbplatsen Badplatsen. www.havochvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Medborgarundersökning

  Vi vill att 800 invånare tycker till om kommunen

  17 augusti 2017 Det är väldigt viktigt för Gnesta kommun att veta vad invånarna tycker för att kunna utveckla och förbättra vår kommun. Därför genomför SCB på kommunens uppdrag en medborgarundersökning under hösten. De närmaste veckorna får 800 Gnestabor en enkät i brevlådan. Vi tycker att alla åsikter är värdefulla och hoppas därför att många besvarar den.I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och kultur- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala verksamheten inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.Underlag inför beslut i kommunenResultaten från tidigare undersökningar har använts som ett av underlagen för beslut om olika satsningar. Exempel inom fritidsområdet är ombyggnad av badhuset, uppfräschning av Thuleparken och Skillingavallen samt ny sporthall som är på gång. Andra satsningar är utveckling inom skolan, upprustning av Storgatan  och VA-verksamheten samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.Till detta kommer en kraftig nybyggnad av bostäder för att öka befolkningen. En ökad inflyttning skapar i sin tur ett större underlag för handel, restauranger, kollektivtrafik, kultur, fritid och offentlig service – till gagn för alla invånare.

 • Utökad bygglovsbefrielse 2017

  17 augusti 2017 Från och med den 1 juli 2017 införs nya lättnader i lagstiftningen som innebär att det blir möjligt att på småhus utföra balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel utan bygglov. På flerbostadshus blir det möjligt att utan bygglov genomföra fasadändringar in mot kringbyggd gård.
  TillbyggnadFör en- och tvåbostadshus, får man i många fall utföra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter. Åtgärden måste dock följa gällande detaljplan. I vissa fall kan det krävas anmälan, kontakta Gnesta kommun vid minsta osäkerhet.
  Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.
  Det är inte möjligt att placera tillbyggnaden närmare allmän platsmark, såsom gata, park, natur, än 4,5 meter.
  Fasadändringar och skyltarFör andra byggnader än en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.
  Det krävs inte heller bygglov för att sätta upp en skylt om högst 1,0 kvadratmeter.
  Särskilt värdefull bebyggelseBygglovsbefrielsen gäller endast om byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

  Läs mer om ytterligare ändringar i PBL på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

 • Till dig som är företagare- anmäl dig till GnestaExpo 2017

  16 augusti 2017 Festligt! Folkligt! Fullspikat! Förra året besökte nästan 700 människor GnestaExpo och dagen var en succé.I år firar kommunen 25 år vilket vi även firar på GnestaExpo, i år erbjuder vi dig det finfina jubileumspriset 495 kronor för en plats på mässan. Du har alltså världens bästa chans att visa upp dig och din fantastiska verksamhet vid världens bästa tillfälle!  Boka din plats på GnestaExpo 2017 redan idag!När : 7 oktober, 2017. Öppet för allmänheten mellan kl.10.00-14.00
  Var : Elektron, Västra Storgatan 15 i Gnesta
  Anmäl dig här!

Evenemang

Fler aktiviteter hittar du i evenemangskalendern och i nämndernas kalender.

Turistinformation

Här kan du få tips om äta, bo, se & göra

Välkommen till Gnestalänk till annan webbplats!

Här kan du ta del av Gnesta kommuns stora utbud av logi, mat, natur, kultur, aktiviteter och sevärdheter.