Aktuellt från renhållningen

Driftstörningar sophämtning och slamtömning

  • 2017-10-04: Försenad sophämtning i Norrtuna. Vår entreprenör kommer att tömma kärlen så snart de kan.

Vintertider på Återvinningsgården!

Från och med oktober är det åter vintertider på Återvinningsgården. Vi har öppet varannan lördag (jämna veckor) mellan kl 9 - 14. Övriga dagar är det öppet som vanligt.

Placering av nödkärl vintertid

Renhållningen ställer ut nödkärl för att ge våra kunder möjlighet att bli av med soporna om kärlet är fullt och sopbilen inte kan komma fram. Kärlen ska vara utställda till sista oktober och tas in i mitten/slutet av april.

Dessa kärl står i dagsläget vid följande ställen:

  • Korset Öllösavägen / Ånhammar, strax norr om Gryt
  • Infarten till Pungsundsvägen, östra delen
  • Avla Brandstation, södra kortändan
  • Infarten till Elghammarvägen, under viadukten
  • Infarten till Hyltingeövägen, mittemot stallet vid Stjärnhovs säteri
  • Infarten till Klevavägen, korset Kleva / Näset

Det är väldigt viktigt att dessa kärl/platser inte missbrukas då markägarnas tillstånd förutsätter att det ser rent och fräscht ut.

Telefonnummer för akut slamtömning!

Ring vår entreprenör FORIA om du vill ha akut slamtömning efter kontorstid.

Du når dem kvällar och helger på telefon 070 - 655 50 75.

Senast publicerad 2017-10-04