Barn - & elevhälsa

Gnesta kommun har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och kurator samt tal-, språk- och specialpedagoger.

Socialtjänsten driver tillsammans med landstinget Gnesta Ungdomsmottagning som finns i Ungdomens hus.

Alla barn och elever som är inskrivna i kommunal verksamhet i Gnesta är försäkrade dygnet runt, året runt.

För de yngsta barnen finns Barnavårdscentralen på vårdcentralen i Gnesta.

Lekoteket

Lekoteket ger kunskap, råd och stöd angående barns utveckling och är ett led i habiliteringen av barn med särskilda svårigheter samt ger känslomässigt stöd till familjer vid behov.
Länk till lekoteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-02-27