It & media

Digitalpedagoger från varje skolenhet träffas regelbundet för att utveckla arbetet med it och media som stöd i verksamheten i grundskolan för ökad måluppfyllelse

Arbetet med lärplattor och chromebooks

Från hösten 2017 har alla pedagoger i förskoleklass-åk 6 en iPad för att utbilda sig in för att alla elever får platta hösten 2018. Under läsåret 2017-2018 har har en årskurs per skolenhet börjat arbeta med 1-1 , en platta per elev.

Alla elever i åk 7-9 har från och med vårterminen 2018 en chromebook. Läs mer om arbetet under fliken Lärplattor (iPad).

SMARTboard i alla förskolor och klassrum

I Gnesta kommun har vi satsat på SMARTboardtavlor. Vi har tavlor på alla förskolor, i förskoleklasser och i alla klassrum i åk 1-9. Vi har även tavlor i vuxenutbildningen och på Kulturskolan. SMARTboard är en interaktiv tavla, hela tavlan är tryckkänslig. Det går att klicka på länkar, rita, skriva, infoga bilder och visa saker via en kamera på tavlan. Via programvaran till tavlan kan elever och personal samarbeta genom att det går att skicka material direkt till tavlan via mobiler, plattor och datorer.

Förskolebio och Skolbio

Alla barn och elever får uppleva en bioföreställning med för- och efterarbete varje år. Läs mer under rubrikerna Förskolebio och Skolbio.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-05-16