Aktuellt från renhållningen

Driftstörningar sophämtning och slamtömning

  • 2017-12-12: Försenad eller utebliven sophämtning på grund av snö och halt väglag i Stjärnhov.
  • 2017-12-12: Fastigheter, som har hämtning av hushållsavfall i säckställ, inne i Gnesta tätort, kommer att få soporna hämtade under onsdagen den 13 december på grund av tisdagens snöfall.

Placering av nödkärl vintertid

Renhållningen ställer ut nödkärl för att ge våra kunder möjlighet att bli av med soporna om kärlet är fullt och sopbilen inte kan komma fram. Kärlen ska vara utställda till sista oktober och tas in i mitten/slutet av april.

Dessa kärl står i dagsläget vid följande ställen:

  • Korset Öllösavägen / Ånhammar, strax norr om Gryt
  • Infarten till Pungsundsvägen, östra delen
  • Avla Brandstation, södra kortändan
  • Infarten till Elghammarvägen, under viadukten
  • Infarten till Hyltingeövägen, mittemot stallet vid Stjärnhovs säteri
  • Infarten till Klevavägen, korset Kleva / Näset

Det är väldigt viktigt att dessa kärl/platser inte missbrukas då markägarnas tillstånd förutsätter att det ser rent och fräscht ut.

Telefonnummer för akut slamtömning!

Ring vår entreprenör FORIA om du vill ha akut slamtömning efter kontorstid.

Du når dem kvällar och helger på telefon 070 - 655 50 75.

Senast publicerad 2017-12-12