Lagar och regler

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver så påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs exempelvis bygglov eller en anmälan ur miljösynpunkt.

Under sidan tillstånd kan du se exempel på verksamheter som det krävs en ansökan för. Kontakta kommunen i god tid innan du startar verksamheten.

För att få veta mer om vilka regler som gäller eller få rådgivning kan du kontakta:

Miljöenheten

Miljöchef
Ellinor Lundin
0158 - 275 214
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Miljöenheten är kommunens resurs för frågor om livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd. Här kan du få information om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som behövs inom din bransch i samband med start eller förändring av verksamheten.
Du vänder dig även till Miljöenheten för frågor om serveringstillstånd för alkohol och tobak.

Läs mer om miljöenhetenöppnas i nytt fönster

Plan- och byggenheten

Planchef (mark, exploatering, plan- och byggfrågor)
Tomas Enqvist
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Plan- och byggenheten vänder du dig till när du ska söka bygglov, rivningslov, marklov eller lämna in en bygganmälan.

Läs mer om bygglov och riktlinjer

Tekniska verksamhetsområdet

Tekniska kundtjänsten
0158 - 275 200
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Teknisk chef
Ghita Sjösteen
Skicka e-postlänk till annan webbplats

VA-chef
Björn Gudmundsson
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Du vänder dig till tekniska verksamhetsområdet i frågor om gator, sophämtning, avfallshantering samt kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om gator och parker
Läs mer om avfallshantering
Läs mer om kommunalt vatten och avlopp

Senast publicerad 2017-12-13