Stöd och omsorg

Vuxen- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att erbjuda kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer.

Våra biståndshandläggare finns på Åsbacka, Åsgatan 13. 
Här finns kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

I gamla tvålfabriken på Industrigatan 8, plan 3, finns        individ- och familjeomsorgen.
Här finns mer information om individ- och familjeomsorgen


Senast publicerad 2018-03-06