Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten har i uppdrag att hjälpa och skydda barn och ungdomar som far illa. Insatserna är då oftast riktade till hela familjen i form av till exempel föräldrastöd, insatser i form av kontaktperson eller kontaktfamilj.

Socialtjänstens barn- och familjegrupp arbetar med att utreda familjers situation och eventuella behov av insatser. Barn- och familjegruppen inom individ- och familjeomsorgen når du genom att kontakta kommunens växel eller socialkontorets reception. Kontaktuppgifterna finner du till höger på sidan.

För dig som är ungdom och bor i kommunen finns också skolkurator på din skola. Detta gäller både för grundskole- och gymnasieelever. Skolkuratorn kan vid behov hjälpa dig vidare till exempel till socialkontoret eller landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP) eller annan kontakt.

Är du ungdom och mår dåligt av någon anledning kan du hitta olika möjligheter till stöd i Gnesta kommun, se sida till vänster "Psykisk hälsa barn och ungdom". På den sidan kan du välja ett problemområde och få mer information om vart du kan vända dig.

För ungdomar som begått brott kan medlingöppnas i nytt fönster vara en väg till förändring.

Senast publicerad 2018-05-14