Ekonomisk hjälp

Socialtjänstens målgrupp är alla som är bosatta i kommunen och som har behov av stöd. Arbetet bygger på en grundläggande princip om alla människors lika värde och att demokratins idéer skall vara vägledande vid tillämpandet av lagen.

Socialtjänsten ska särskilt i samspråk med individen inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser. En viktig ledstjärna i vårt arbete är helhetssynen på relationerna mellan individ och samhälle. Det vill säga hur vår hjälp på bästa sätt hjälper individer att klara sig själva i samhället och hitta vägen till självförsörjning genom arbete eller andra socialförsäkringssystem.

Senast publicerad 2017-03-15