Offentlig miljö

Illustration av Thuleparken

Den offentliga miljön omfattar den gemensamma miljö vi rör oss i. Gator, torg och parker är exempel på offentliga platser som kommunen ansvara för att sköta om och utveckla.

Allmän platsmark

Om du vill nyttja allmän platsmark ska ansökan göras till polisen. Kontakta polisen i Nyköping för mer information på telefon 114 14.

Du kan också läsa mer om tillstånd på polisens hemsidalänk till annan webbplats.

Torghandel

För bokning av plats, kontakta Medborgarkontoret
på telefon 0158-275 666. Innehavare av saluplats ska kunna uppvisa F-skattsedel.

Skador och felanmälan

Felanmälan

Om du upptäcker fel på kommunens gator eller ledningar meddela detta till felanmälan. Enklast är att ladda ner vår app till telefonen.

Läs mer om app för felanmälan

Under relaterade länkar hittar du felanmälan. Det går också bra att ringa till den tekniska kundtjänsten för att anmäla ett fel.

Skador

Det kan hända att våra fordon och maskiner orsakar skador på brevlådor, staket med mera. Om detta skulle inträffa ska du som ägare anmäla vad som har hänt så att skadorna kan repareras. Kontakta också ditt eget försäkringsbolag för säkerhets skull.

Senast publicerad 2018-06-19